Wijkactiviteiten Benjamin

Kinderinstuif

Op deze kinderinstuif is iedereen welkom, dus ook je vriendjes of vriendinnetjes, als je maar tussen de 4 en 12 jaar oud bent. We beginnen de middag met zingen. We zingen christelijke liedjes die jullie ook op school leren. Daarna vertelt de juf een verhaal uit de Bijbel. De tweede helft van de middag gaan we iets knutselen of een spel spelen. We bidden en danken met elkaar. Natuurlijk ontbreekt ook de limonade en een snoepje niet. De middag begint om 14.00 uur en we stoppen om 15.30 uur. Als je nieuwsgierig geworden bent kom dan eens kijken. En als je al eens geweest bent kom dan rustig weer terug!

De data van de kinderinstuif zijn: 9-11 15-2 19-4

Locatie: Triumfatorkerk

Groetjes, de juffen van de Kinderinstuif.

Jonge lidmatenkring

Deze kring is bedoeld voor jonge lidmaten, zeg van 20 tot 40 jaar, voor jonge doopleden.

Donderdag: locatie Triumfatorkerk aanvang 20:00

6 oktober

10 november

1 december

12 januari

9 februari

9 maart

30 maart

14 april

Bijbelstudie

Woensdag: locatie Triumfatorkerk aanvang 20:00

14 september

12 oktober

16 november

7 december

18 januari

15 februari

15 maart

12 april

Bezinningsuur

Bezinningsuur ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op de zaterdagavond in de week van voorbereiding plaats van samenkomst is de Unizaal aanvang 19:30.

Zondagavondzang

Iedere 1e zondag van de maand komen we bijeen om God te loven met liederen. U/jij bent allen van harte welkom om mee te zingen. De avond begint om 19.45 uur en duurt ongeveer één uur.

Vrouwencontactgroep

Het doel van de vrouwencontactgroep “Hanna” is om zorg en aandacht voor elkaar te hebben als vrouwen onderling in de gemeente maar ook daarbuiten. Daarom organiseren we twee maal per winterseizoen een vrouwen-koffie ochtend en twee maal een creatieve ochtend. We vinden het fijn wanneer de vrouwen, vriendinnen of familie meebrengen.

Familiedag

Eénmaal per jaar organiseren wij (in de zomermaanden) een familiedag. Een gezellige dag om nader tot elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen. U wordt hier nader over geïnformeerd.