Wijkactiviteiten Benjamin

Jongerenavond

Iedere 2e donderdag van de maand komen jongeren bijeen om te praten over thema’s die gericht zijn op de jongeren. De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.00 uur. We ontmoeten elkaar op Jan Tooropstraat 18.

Jullie zijn van harte uitgenodigd!

Kinderinstuif

Op deze kinderinstuif is iedereen welkom, dus ook je vriendjes of vriendinnetjes, als je maar tussen de 4 en 12 jaar oud bent. We beginnen de middag met zingen. We zingen christelijke liedjes die jullie ook op school leren. Daarna vertelt de juf een verhaal uit de Bijbel. De tweede helft van de middag gaan we iets knutselen of een spel spelen. We bidden en danken met elkaar. Natuurlijk ontbreekt ook de limonade en een snoepje niet. De middag begint om 14.00 uur en we stoppen om 15.30 uur. Als je nieuwsgierig geworden bent kom dan eens kijken. En als je al eens geweest bent kom dan rustig weer terug!

De data van de kinderinstuif zijn: .......................

Locatie: ................

Groetjes, de juffen van de Kinderinstuif.

Wijkavonden

De wijkavonden zullen worden gehouden op D.V.:

 

Jonge gemeenteledenkring

Deze kring is bedoeld voor jonge lidmaten, zeg van 20 tot 40 jaar, voor jonge doopleden, voor wie bijv. de gewone catechisatieavond niet schikt en voor een ieder die met anderen Gods Woord wil onderzoeken en overdenken. Deed je nog niet mee? Weet je hartelijk welkom!

Bijbelstudie

29 oktober    Merelstraat 38

26 november Merelstraat 38

28 januari     Koekoekslaan 26

25 februari    Koekoekslaan 26

24 maart      Koekoekslaan 26

21 april        Koekoekslaan 26

Bezinningsuur

Bezinningsuur ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op D.V. zaterdag 17 december, 11 maart, 24 juni en 9 september van 19.00 – 20.00 uur in de Uni-zaal. Op deze avonden is er geen gebedskring.

Zondagavondzang

Iedere 1e zondag van de maand komen we bijeen om God te loven met liederen. U/jij bent allen van harte welkom om mee te zingen. De avond begint om 19.45 uur en duurt ongeveer één uur.

 

Data

Thema

   
   
   
   
   
   

 

 

 

Vrouwencontactgroep

Het doel van de vrouwencontactgroep “Hanna” is om zorg en aandacht voor elkaar te hebben als vrouwen onderling in de gemeente maar ook daarbuiten. Daarom organiseren we twee maal per winterseizoen een vrouwen-koffie ochtend en twee maal een creatieve ochtend. We vinden het fijn wanneer de vrouwen, vriendinnen of familie meebrengen.

 

Data Spreker Thema
     
     

 

 

 

Gebedskring 

Iedere zaterdagavond om 19.15 uur is er de gebedskring. Plaats van ontmoeting is bij mevr. Langmuur, Thorbeckestraat 41 in Katwijk.

Op de avonden dat het ‘Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal’ gehouden wordt, is er geen gebedskring.

Iedereen is van harte welkom!

Familiedag

Eénmaal per jaar organiseren wij (in de zomermaanden) een familiedag. Een gezellige dag om nader tot elkaar te komen en elkaar beter te leren kennen. U wordt hier nader over geïnformeerd.