Antwoordformulier t.b.v. Commissie Fondswerving


UW GEGEVENS

Uw initialen (*)
Voer uw voorletters in.
Uw achternaam (*)
Voer uw achternaam in. Gebruik van tekens met accenten toegestaan. Cijfers niet.
Uw adres (*)
Voer uw adres in, zonder leestekens of speciale karakters.
Uw postcode (*)
Voer uw postcode in. Geen spaties, speciale tekens of karakters.
Uw woonplaats (*)
Voer uw woonplaats in. Cijfers en speciale karakters zijn niet toegestaan.
Uw telefoonnummer (*)
Voer uw telefoonnummer in alstublieft.
Uw email adres (*)
Voer een geldig email adres in alstublieft.

GIFTEN

Eenmalige gift
Het bedrag van mijn eenmalige gift in hele € (*)
Ongeldige invoer
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening 3322.88366 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee met als omschrijving Fonds Kerkbouw.
5-jarige toezegging
Ongeldige invoer
Het bedrag per maand voor mijn 5-jarige toezegging (60 maanden) in hele € (*)
Ongeldige invoer
Mijn bankrekening nummer (of IBAN) is (*)
Geef uw bankrekening of IBAN op, zonder punten, komma's of spaties.
U kunt hieraan deelnemen voor minimaal €600 per jaar. Dat is omgerekend €50 per maand. U kunt de toegezegde bedragen overmaken naar onze bankrekening 3322.88366 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee met als omschrijving Fonds Kerkbouw.
Periodieke gift (per kwartaal)
Ongeldige invoer
De looptijd van mijn periodieke gift is (*)Ongeldige invoer
Het bedrag van mijn periodieke gift (€250 of een veelvoud hiervan) per kwartaal in hele € (*)
Ongeldige invoer
De periodieke gift gaat over een bedrag van €250 per kwartaal, of een veelvoud hiervan. De eenmalige kosten voor het opstellen van een notariële akte zijn €200.

RENTELOZE LENINGEN

Renteloze lening
Ongeldige invoer
De looptijd van mijn renteloze lening is (*)

Ongeldige invoer
Het totale bedrag van mijn renteloze lening in hele € (*)
Ongeldige invoer
Mijn renteloze lening is beschikbaar per (*)
Voer een datum in alstublieft.
Ruimte voor eventuele opmerkingen.
Ongeldige invoer
Anti SPAM maatregel (*) Anti SPAM maatregel
  Anders
Geen geldige invoer. Probeer het opnieuw.
Bovenstaand formulier is volledig naar waarheid ingevuld. (*)
Aanvinken is verplicht!
Verzend nu het formulier door op de knop 'Verzend nu' te drukken.