Welkom op de website van de HHG Katwijk

 • fpslide01
 • fpslide02
 • fpslide03
 • fpslide04
 • fpslide05
 • fpslide06
 • fpslide07
 • fpslide08
 • fpslide09
 • fpslide10
 • fpslide11
 • fpslide12
 • fpslide13
 • fpslide14
 • fpslide14
 • fpslide15
 • fpslide17
 • fpslide18
 • fpslide19
 • fpslide20
 • fpslide21
 • fpslide22
 • fpslide23

Bekendmaking

bekendmaking

Klik hier voor het laatste nieuws m.b.t. het "protocol anderhalvemeter kerk" d.d. 16 oktober 2020.


Namens het moderamen CK en de Kerkvoogdij wordt u ivm de door de overheid afgekondigde lockdown en de verspreiding van het coronavirus het volgende meegedeeld:

- De erediensten op de zondagen worden gehandhaafd op maximaal 50 personen. Dit is inclusief de kinderen.
- Aanmelden voor de erediensten van zondag 10 januari 2021, kan op maandag en dinsdag, wanneer u niet met oud- en nieuwjaar en zondag 3 januari naar de kerk bent geweest. Mochten de diensten op woensdag 06-01 nog niet vol zijn, kunnen ook anderen zich aanmelden.
- In principe komen alle fysieke doordeweekse bijeenkomsten in de kerk tot en  met 19 januari 2021 te vervallen.
- De vergaderingen van de mannenvereniging “Guido de Brès” en vrouwenvereniging  "Lydia" gaan in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de maand januari NIET  door.
- De wijkavonden en lidmatenkringen zullen zonder kerkgangers worden gehouden maar wel digitaal worden uitgezonden.
- Tevens zal vanaf volgende week op dinsdag weer om 10:30 uur het halfuurtje worden uitgezonden.
- Alle overige aktiviteiten zoals verenigingswerk, catechisaties, HGVC en gebedsgroep zullen tm 19 januari niet doorgaan.
- Houdt u voor het overige de kerkbode en de website goed in de gaten.

 

Hartelijk welkom

Beste bezoeker van deze website,

Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten en doordeweekse activiteiten te bezoeken. U bent van harte welkom! De aanvangstijden van de kerkdiensten kunt u vinden onder het kopje "Kerkdiensten". Via deze website willen wij u van informatie voorzien over onze gemeente.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Onze gemeente bestaat uit twee geografische wijkgemeenten, te weten wijkgemeente Adullam en wijkgemeente Elim en tevens de buitengewone (niet geografische) wijkgemeente Benjamin. Meer informatie over het ontstaan van onze kerk kunt u vinden door HIER te klikken.

 In het kerkzegel van onze gemeente treft u de volgende Bijbeltekst aan uit Hebreeën 6 vers 19a:  

"Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is...."  

De vastheid van een christen ligt buiten zichzelf in Christus alleen! Ziende op Hem in alle nood en dood, mag een christen weten dat zijn/haar leven vast verankerd ligt in Zijn volbrachte werk. Daarom dient de prediking ook op Christus gericht te zijn en is de vastheid in Hem alleen.

 

 

 

   glas- in lood raam klein

 

Uw dagtekst voor vandaag is