Kerkenraad B.W. Benjamin

                                                                                                        

Consulent: straatnaam: telefoon:
Ds. L. Krooneman Van Rijkpad 12  010-3040235
  3123 NX Schiedam  
Ouderlingen:    
Jan van Belen              Ligusterstraat 5              071 - 401 48 25
Jaap van der Plas        Adrianastraat 11            071 - 407 56 68
                          
 
     
Diakenen,    
IJsbrand Guijt            Zeeweg 143                071 - 888 75 57
Jan van Belen    Secr. Varkevisserstr. 55  071 - 407 34 12
Amerik v.d. Plas        J. Tooropstraat 18              071 - 401 40 93
     
Kerkvoogd,    
Huig van Beelen      Sluisweg 20 071 - 401 55 33
     
Kosters    
Dhr. C. Krijgsman Hoogstraat 22 tel. 071-401 56 57
Dhr. J. van Belen Ligusterstraat 4 tel. 071-407 83 50
Dhr. D. van Belen Graslelie 36 tel. 071-401 34 58