Moderamen

Binnen het geheel van het moderamen functioneert het moderamen.   
Het moderamen bereidt de vergaderingen voor, treedt op als vertegenwoordiging   
van de kerkenraad en behandelt soms als een soort dagelijks bestuur.   
  
Het moderamen van de kerkenraad Adullam ziet er als volgt uit:  

                        

Preses Ds. P. den Ouden    Boulevard 103
Scriba G. de Best              Titan 31
Assessor                C. de Jong            Schelpendam 27
Penningmeester    D. Remmelzwaal de W. Malefijtstraat 31