Kerkenraad wijkgemeente Elim

 

PREDIKANT    
Ds. H. Lassche Hogeweg 6 071-2000230 
 
 
 
OUDERLINGEN    
M. Balijon Vlierstraat 44 06-81475881
C.Barnhoorn Bestevaerweg 45 071-4017085
A.J. van Belen Annastraat 13 071-4075764
M. Bremmer Secr. Varkevisserstraat 323 071-4014347
M.J. Guijt Secr. Varkevisserstraat 301 06-11180719
C.H.Jonker Duinroosstraat 20 071-4012953
K.T.A. Kijk in de Vegte Kamperfoelieplein 7 06-22019787
A. van der Plas  Waterman 42 06-50888876
A.J. Schaap Mr. E.N. Rahusenstraat 9 071-4075104
     
     
DIAKENEN
A.P. van den Bergh Sparrenlaan 6 06-38063038
J. de Jong Duinstraat 70 06-51212920
J.A.Jonker Roest van Limburgstraat 2 071-4017225
J. van der Nagel Commandeurspad 11  06-42022625 
J. Varkevisser Boslaan 49 06-23785925

                                                                                                               

 

BEZOEKBROEDERS    
De bezoekbroeders vergezellen de ouderlingen op het huisbezoek aan de gezinnen van de gemeente. In beginsel is aan iedere ouderling een bezoekbroeder toegevoegd.
 
C. Barnhoorn  Bestevaerweg 45  071-4017085
IJ. van Duijn Koekoeklaan 6 071-4015425
M.J. Guijt Secr. Varkevisserstraat 301 06-11180719
L.M. Hoek  Groen van Prinstererweg 27  071-4025431
J.A. Jonker  Roest van Limburgstraat 2  071-4017225
C. van der Meij Pr. Irenelaan 43  071-4012053
J. van der Nagel Commandeurspad 11 06-42072625
W. van der Plas Secr. Varkevisserstraat 281 071-4073928
J. Varkevisser  Boslaan 49 06-23785925