Kerkenraad Elim

                                                                                                                   

PREDIKANT    

Vacant, 

Consulent DS P den ouden

   
OUDERLINGEN    
C.Barnhoorn  Bestevaerweg 45  071-4017085
G.G.van Delft Steenbok 45 071-4032743
J.Dijkhuizen Merelstraat 4  071-4012234
IJ.van Duijn  Koekoeklaan 6  071-4015425
C.Hoek  Fazantstraat 10  071-4075646
C.H.Jonker  Duinroosstraat 20  071-4012953
C.van der Meij  Prinses Irenelaan 43  071-4012053
L.van der Plas Blekerij 17  071-4015357
      
A.L.Varkevisser  Boulevard 149  071-4075380
DIAKENEN    
M.Bremmer  Sec Varkevisserstraat 323  071-4014347
A.van Duijn  Secretaris Varkevisserstraat 122  071-4073760
C.J.Hus  Secretaris Varkevisserstraat 329  071-4075339
J.A.Jonker  Roest van Limburgstraat 2  071-4017225
KERKVOOGDEN    
De kerkvoogden behartigen de zogenoemde 'stoffelijke belangen' van de gemeente. 
Bij synodaal besluit is een nieuwe beheersvorm met de naam vrij beheer vastgesteld.
        
       

                                                            

BEZOEKBROEDERS    
De bezoekbroeders vergezellen de ouderlingen op het huisbezoek aan de gezinnen van de gemeente. In beginsel is aan iedere ouderling een bezoekbroeder toegevoegd.
 
P.Barnhoorn  De Waal Malefijtstraat 137  071-4072493
M.Bremmer  Secretaris Varkevisserstraat 323  071-4014347
A.van Duijn  Secretaris Varkevisserstraat 122  071-4073760
C.J.W.van Duijn  Vlierstraat 23  071-4035951
J.W.van Duijn  Nieuwe Duinweg 17  071-4019090
L.M.Hoek  Groen van Prinstererweg 27  071-4025431
C.J.Hus  Secretaris Varkevisserstraat 329  071-4075339
J.A.Jonker Roest van Limburgstraat 2  071-4017225