Kerkenraad wijkgemeente Elim

 

PREDIKANT    
Ds. H. Lassche Hogeweg 6 071-2000230 
 
 
 
OUDERLINGEN    
M. Balijon Vlierstraat 44 06-81475881
C.Barnhoorn Bestevaerweg 45 071-4017085
M. Bremmer Secr. Varkevisserstraat 323 071-4014347
J.Dijkhuizen Merelstraat 4 071-4012234
C.H.Jonker Duinroosstraat 20 071-4012953
L. van der Plas Blekerij 17 071-4015357
P. Barnhoorn  De Waal Malefijtstraat 137 071-4072493
A.J. Schaap Mr. E.N. Rahusenstraat 9 071-4075104
     
     
DIAKENEN
A.P. van den Bergh Sparrenlaan 6 06-38063038
C.J.Hus Secretaris Varkevisserstraat 329 071-4075339
J.A.Jonker Roest van Limburgstraat 2 071-4017225
J. van der Nagel Commandeurspad 11  06-42022625 
J. Varkevisser Boslaan 49 06-23785925

                                                                                                               

 

BEZOEKBROEDERS    
De bezoekbroeders vergezellen de ouderlingen op het huisbezoek aan de gezinnen van de gemeente. In beginsel is aan iedere ouderling een bezoekbroeder toegevoegd.
 
P.Barnhoorn  De Waal Malefijtstraat 137  071-4072493
C. Barnhoorn Bestevaerweg 45 071-4017085
IJ. van Duijn Koekoeklaan 6 071-4015425
L.M.Hoek  Groen van Prinstererweg 27  071-4025431
C.J.Hus  Secretaris Varkevisserstraat 329  071-4075339
J.A.Jonker Roest van Limburgstraat 2  071-4017225
C. van der Meij Pr. Irenelaan 43 071-4012053
J. van der Nagel Commandeurspad 11 06-42072625