Wijkactiviteiten Elim

Wijkavonden

Onderstaand rooster vermeldt de data van de wijkavonden in het winterseizoen 2017-2018 met de te behandelen stof. Volgens vast gebruik sinds vele jaren in onze wijk-gemeente wordt eens per maand op donderdag een wijkavond belegd. Op deze wijkavonden staat het onderzoek van de Schrift in geregelde volgorde centraal. De wijkavonden zijn mede bedoeld tot de instandhouding en de versterking van de onderlinge band tussen de gemeenteleden. Normaliter is vervolgstof aan de orde.                                        
Do 12
Oktober  
Do 9
November  
Do 7
December
 
Do 4
Januari
 
Do 15
Februari
 
Do 1
Maart
 
 

Lidmatenkring in het winterseizoen 2017-2018 

De lidmatenkringen worden op donderdagavond gehouden in de wijkzaal van de Triumfatorkerk.

Zij vangen aan om 20.00 uur. De gehele gemeente is er welkom.

                                             

Do  28 september 2017
Do  19 november 2017
       
Do  18 januari 2018
Do  1 februari 2018
       
Do  12 april 2018

De Bunyankring wordt op de hieronder aangegeven data gehouden in de wijkzaal van de Triumfatorkerk.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. 

Bunyankring                                       

Woe 27
September 2017
Woe 15
November 2017
Woe 13 December 2017
Woe 14
Februari 2018
Woe 7
Maart 2018
Woe 11 April 2018

Feestdagen 2017-2018 

De ondergenoemde activiteiten rond de feestdagen zijn op DV:

                                                       

Dankdag Woe 1 november 2017
Bidstond Woe 14
maart 2018
         
Paaswijkmiddag Di 20
Maart 2018
Paaswijkavond Woe 21
Maart 2018
         
Goede vrijdag Vrij 30 Maart 2018

Preekbespreking
In de wintermaanden zijn er preekbesprekingen voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Deze preekbesprekingen vinden bij toerbeurt plaats onder verantwoording van de wijkgemeenten Elim en Adullam. Wij zijn dankbaar dat deze preekbesprekingen door een groot aantal jongeren worden bezocht en dat er goede en openhartige besprekingen mogen plaatsvinden. Voorafgaand aan de preekbespreking zijn er broodjes met koffie en thee. Na dit ontspannen samenzijn worden er een aantal discussievragen uitgedeeld, waarna de jongeren in een aantal kleine discussiegroepen worden opgedeeld. Het slot van de avond is dan weer gezamenlijk en worden de conclusies van de verschillende groepen met elkaar gedeeld. Uiteraard bestaat ook altijd de mogelijkheid om eigen vragen te stellen. We hebben afge-sproken dat de preekbesprekingen om ongeveer 21.30 uur worden afgerond. De preekbesprekingen zijn vastgesteld op D.V.:

 2 oktober 2017
 
 6 november 2017
ds. P. den Ouden
 4 december 2017
 
 22 januari 2018
ds. P. den Ouden
 12 februari 2018
 
 19 maart 2018
ds. P. den Ouden