Preekbesprekingen

Preekbespreking

Er wordt naar gestreefd per winterseizoen een zestal preekbesprekingen te houden voor onze jongeren in de leeftijdscategorie vanaf ongeveer 15 jaar. Dit gebeurt in aansluiting op een zondagavonddienst in de grote zaal van de Triumfatorkerk. Voor een eenvoudige broodmaaltijd wordt gezorgd. Deze wordt na de kerkdienst eerst genuttigd. De leiding van de preekbespreking ligt beurtelings in handen van de predikanten van de wijken Adullam en Elim. Een ouderling sluit de avond op de gebruikelijke wijze af. Op de preekbespreking is er alle gelegenheid voor de jeugd hun vragen te stellen mede aan de hand van gespreksvragen die door de predikant zijn gemaakt om lijnen door te trekken naar het dagelijkse leven voor Gods Aangezicht. Vanuit de kerkenraad zijn als regel twee leden aanwezig terwijl ook enkele jeugdleiders de preekbespreking bijwonen. We doen een beroep op de ouders om deze vorm van zondagavondbesteding rondom Gods Woord bij hun kroost te stimuleren en hen tot het bijwonen van de preekbespreking aan te moedigen. We zien allen onze jeugd op de zondagavond toch liever rond Gods Woord bijeen dan op plaatsen waar zij niet behoren te komen?     

In het seizoen 2017-2018 vindt preekbespreking plaats volgens onderstaand rooster:

 

aantal: wijk: datum:
1 Elim  
2 Adullam  
3 Elim  
4 Adullam  
5 Elim  
6 Adullam