Logo HHK Katwijk

Inloggen

HHG Katwijk is een erkend ANBI

Kerkhistorische lezingen

Kerkhistorische lezingen

Sinds 2001 is er mede met samenwerking van de Chr.Geref.Kerk, vanuit onze wijkgemeente een commissie ”Kerkhistorische Lezingen” gestart.