Wijksecties Elim

Sectie 1 - Ouderling C. Barnhoorn met bezoekbroeder P. Barnhoorn

Ouderling C.Barnhoorn doet naast het gewone bezoek in zijn sectie bejaardenpastoraat bij een in overleg toebedeeld aantal ouderen binnen de wijkgemeente.   

Annadwarsstraat Koekoeklaan Valklaan
Annastraat Meeuwenlaan Van Lierestraat
Fazantstraat Merelstraat Voorstraat 55-137
Haviklaan Nieuwe Duinweg Zuidstraat 113-133
Hogeweg Roest van Limburgstraat 2-38, 33-35 Zwanenburgstraat 60a-60e
Kievitlaan Schoolstraat 2-10a  

  

Sectie 2 - Vacant

Adrianastraat Oranjestraat Prinses Marijkelaan
Bestevaerweg   (oneven nrs) Prins Alexanderlaan Rijnstraat 130
Koningin   Julianalaan Prins Mauritslaan Tramstraat 79-185
Koningskaars Prinses Beatrixlaan Waterloopje
Laan   van Nieuw Zuid Prinses Irenelaan Zandblauwtje
Louise   de Coligylaan Prinses Margrietlaan Zeedistel

 

Sectie 3 - Ouderling P. Barnhoorn met ouderling C. Barnhoorn

 

Baak Ebstroom Schelp
Boslaan Golfstroom Secr.Varkevisserstraat 228-300, 277-345
Branding Klip Stationsstraat 1-31
Bries Koraal Vikingbank
De Krom Krab Vloedstroom
Deining Kreeft Zandbank
Delta Mui Zeeweg (oneven nummers)
Duinoord Parklaan (aanleunwoningen Salem niet) Zwin
Duinoordweg Rijnsoever 201-einde  

 

Sectie 4 - Ouderling J.Dijkhuizen met bezoekbroeder L.M. Hoek

Onder deze sectie valt het bezoek aan degenen die niet meer in hun eigen huis woonachtig zijn maar die vanuit onze wijkgemeente zijn terechtgekomen in een tehuis. Als het laatste huisadres op het grondgebied van wijk Elim lag, blijft men bij opname in een tehuis onder de pastorale hoede van onze wijk. Op het moment van verhuizing naar een tehuis hetzij vanuit de eigen woonsituatie hetzij vanuit een ziekenhuis valt men terstond onder deze sectie. Ouderling J. Dijkhuizen doet bejaardenpastoraat bij onze gemeenteleden in de diverse tehuizen binnen en buiten Katwijk zoals verpleeghuis De Wilbert (Katwijk aan den Rijn), woonzorgcentra Duinrand en Salem met de aan de Parklaan gelegen aanleunwoningen (Katwijk aan Zee), woonzorgcentrum Vlietstede (Rijnsburg), verpleeghuis Topaz Overduin (Katwijk aan Zee) en de Willem van den Berghstichting (Noordwijk). Wie vanuit onze wijkgemeente verhuist naar een ander verpleeghuis of verzorgingshuis in de omgeving krijgt eveneens bezoek van ouderling J. Dijkhuizen. Adressen van de diverse tehuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en van revalidatiecentra in de regio vindt u op pagina 24. Het is uiteraard mogelijk dat een gemeentelid moet worden opgenomen in een tehuis waarvan het adres hier niet staat vermeld. In dat geval zal bij de eerste melding in de Hervormde Nieuwsbrief zoveel als mogelijk is vermelding plaatsvinden van het adres van het betreffende huis.

Verder omvat de sectie van ouderling J. Dijkhuizen:

Duinaveruit Heggerank Zilverschoon
Duindoornlaan Helm Zwanenburgstraat 1-57, 2-58
Gasthuishof 1-30 Salomonszegel  
Geelhartje Toorts  

 

Sectie 5 - Ouderling A.J. Schaap met Diaken J.A. Jonker

Ouderling C.Hoek doet naast het gewone bezoek in zijn sectie bejaardenpastoraat bij een in overleg toebedeeld aantal ouderen.

Boorsmastraat Willy   Sluiterstraat
Schelpendam Zuidstraat   11-111, 64-98
Schouthof  

 

Sectie 6 - Ouderling C.H. Jonker met bezoekbroeder IJ. van Duijn

De Waal   Malefijtstraat 41-169, 48-156
Gasthuissteeg
Lijdweg
Loogkruid
Secretaris Varkevisserstraat   1-121

 

Sectie 7 - Ouderling M. Balijon met Bezoekbroeder Vacant

Boekhorststraat Hoorneslaan (Biltlaan oost) Schokkingstraat
Boerslaan Langeveldstraat Secr.Varkevisserstraat 2-226, 203-275
Boshuyzenstraat Oranjedam Springvloed
Boulevard 133-einde Parnassia Stationsstraat 2-34
Cantineweg Parsstraat Suurmondstraat
Conradstraat Reijgersberglaan Van Baerlestraat
De Waal Malefijtstraat 1-39,   2-46 Roest van Limburgstraat 1-31 Wethouder D.Ouwehandstraat 1-39
Doggersbank Rolklaver Zandhaver
Duinviooltje Salomon Huygenslaan Zeester
Helmbergweg    

 

Sectie 8 - Ouderling L. van der Plas met Bezoekbroeder C. van der Meij

Gasthuishof   31-einde
Randweg

 

Sectie 9 - Ouderling M. Bremmer met diaken J. v.d. Nagel

Bestevaerweg   (even nummers) Huetingstraat Sportlaan
Dauwbraam Kamperfoelieplein Stengelinstraat
Drieplassenweg Kamperfoeliestraat Tijmstraat
Duinstraat Ligusterstraat Vlierstraat
Duizendblad Meidoornstraat Voorstraat 82-156
Gravin van Burenlaan Seinpostdwarsstraat Zeewinde
G.Grobestraat Seinpoststraat  

 

Sectie 10 - Vacant met diaken J.A. Jonker

Abeelplein Lijsterbesstraat Slangekruid
Berkenlaan Nachtegaallaan Sparrenlaan
Bosplein Patrijsstraat Sperwerlaan
Dennenlaan Populierenlaan Tortellaan
Duinroosstraat Prins Bernhardlaan Wethouder D.Ouwehandstraat 2-44
Duinrustplein Prins Hendriklaan Willem de Zwijgerlaan
Eksterstraat Reigerstraat Wintergroen
Hondskruid Roodborstlaan Zenegroen
Larikslaan Schoolstraat 1-13, 12-40 Zwaluwstraat
Leeuweriklaan Secretaris Varkevisserstraat 123-201