Mannen Vereniging Guido de Brès

Gedurende het winterseizoen komen we als mannenvereniging om de week bij elkaar.
We mogen 
dan Gods woord openen en met elkaar onderwijs ontvangen.
Het zijn goede en mooie avonden 
waarop verschillende onderwerpen aan bod komen.
We gebruiken daarbij twee boekjes, “De eerste 
brief aan Korinthe”, en “De brieven aan de kerk van alle eeuwen”. Daarnaast zijn er ook enkele vrije onderwerpen en worden er sprekers uitgenodigd. 
Zo worden we onderwezen, bemoedigd, 
aangespoord en versterkt in het geloof in onze dierbare Heere Jezus Christus.

Hierbij een hartelijke oproep aan de (jonge) mannen om zo met elkaar het goede te zoeken.
Juist in 
deze vluchtige tijd, een moment van bezinning en aandacht voor het Ene nodige.

Wij komen één keer per twee weken op maandagavond bijeen in een zaal van de Triumfatorkerk.
We beginnen om 19:45 uur en om 21:30 uur wordt de avond 
afgesloten.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De uitnodiging 
voor de avond staat een week van tevoren in de kerkbode. De eerste vergaderavond in het nieuwe jaar 2024 is op DV 15 januariOp DV 12 februari hebben we een spreker, dit keer onze eigen “nieuwe” dominee Lassche, op dit moment is het onderwerp nog niet bekent. Onze laatste avond voor dit seizoen is op DV 25 maart, zien we u en jou ook een keer?


Citaat van Guido de Brès, 
Bron van Wijsheid:

“De Heilige Schrift is zuiver, volmaakt en getrouw. Zij verlicht en onderwijst de onwetenden en geeft hun wijsheid, want ze is de bron van wijsheid die niet voortvloeit uit de wil van een mens, maar uit de Heilige Geest. Wij moeten haar onderzoeken tot onze zaligheid, want ze leidt ons tot de kennis van God en van Zijn Zoon Jezus Christus en daarin is het eeuwige leven”.

Voor contributie, koffie en thee wordt gecollecteerd.

Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès” :

bestuurGdB.jpg