Mannen Vereniging Guido de Brès

Mannenvereniging “Guido de Brès”

 

 

In een tijd van secularisatie hebben we naast de zegen van de Heere, elkaar nodig.

Het gezamenlijk de Schriften onderzoeken en overdenken, het gebed en het zingen van de onderscheiden psalmen, geeft rust en kracht op de levensweg. De mannenvereniging vergadert één keer per 2 weken op de maandagavond in de vergaderzaal van de Triumfatorkerk.

De aanvang is om 19.45 uur. In de pauze is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten. Dit tijdstip is op verzoek gekozen zodat studenten en andere (jongere) mannen vanuit de 3 wijkgemeenten in de gelegenheid zijn om te komen.

Zij die dit jaar belijdenis van het geloof hebben afgelegd en jonggehuwden zijn apart genodigd. Zet geen punt achter je belijdenis, maar een dubbele punt: “Zoek eerst het Koninkrijk van God…”. Ook alle anderen –vanaf ongeveer 20 jaar- zijn natuurlijk welkom!

   

Als studieboekje voor het seizoen 2017 – 2018 is gekozen uit de serie: “Aan U geschreven” en behandelt in een zestiental blokjes “De tweede brief aan Timotheüs”.  Auteur van het boekje, met de daarin per hoofdstuk opgenomen vragen, is Ds. J.C. den Ouden.

De inleiding wordt, volgens het vastgestelde rooster, door een van de leden gehouden. Ook komen er in dit seizoen vrije onderwerpen en kerkgeschiedenis aan de orde. Eveneens zijn er voor het eerst twee Bijbelstudieavonden gepland.

Kortom, stel niet uit, kom en draag overeenkomstig het christen zijn, mede verantwoordelijkheid voor het kerkelijke verenigingsleven.

   

Op D.V. 18 september 2017 wordt de 1e vergadering van het nieuwe seizoen gehouden. Onze voorzitter, Ds. P. den Ouden spreekt dan over Wilhelmus à Brakel. De titel van zijn referaat is: “Een leven bij het Woord”.

   

De 2e verenigingsavond op D.V. 2 oktober 2017 zal Mr. C.G. van der Staaij voor ons spreken over het onderwerp: “Vervolgd Christendom”.

Dhr. Van der Staaij heeft enkele jaren geleden, vanuit zijn politieke werkterrein, met een hulpverleningsorganisatie een bezoek gebracht aan Nigeria.

   

Contributie en koffie/thee zijn bij de te houden collecten inbegrepen.

     

In de kerkelijke nieuwsbrief wordt telkens de eerstvolgende vergadering en het onderwerp vermeld.

   

 

 

 

Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. J.A. Mol
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. A. Zwaan
algemeen bestuurslid dhr. E. Barnhoorn