Mannen Vereniging Guido de Brès

 Mannenvereniging “Guido de Brès”

Wie van ons had gedacht dat het afgelopen seizoen onze vereniging slechts twee keer in vergadering bijeen kon komen?

Een sprake Gods bij de wereldwijde pandemie roept op tot wederkeer naar Zijn genadetroon.

In deze onzekere tijd wil onze MV een bijdrage leveren tot bemoediging en kracht op de levensweg. Het gezamenlijk onderzoek van Gods woord staat daarbij centraal.

Alleen hierbij wel de vraag aan jong en oud(er): Brengt het ons –in deze verwarrende tijd- nog in beweging?

Als de HEERE het geeft willen wij, (overeenkomstig de regels gesteld door het RIVM en het protocol van onze kerkvoogdij) één keer per 2 weken op maandagavond bijeenkomen in de vergader- of kerkzaal van de Triumfatorkerk.

De aanvang is om 19.45 uur. Mogelijk is er dit seizoen in de pauze gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten. Indien geen pauze mogelijk is, wordt er 15 minuten eerder afgesloten.

Voor ongeveer 50 % zijn vrije onderwerpen en kerkgeschiedenis in het rooster opgenomen. Daarnaast vervolgen wij met het studieboekje uit de serie: “Aan U geschreven” met het onderwerp: “De eerste brief aan Korinthe”.

Het rooster van onderwerpen / inleiders is tijdens de vergaderavond verkrijgbaar.

Inleiders die in het najaar 2020 / voorjaar 2021 ingedeeld waren, zijn in het nieuwe rooster –in nagenoeg gelijke volgorde- verwerkt. We hopen dat ieder dan, op de nieuw geplande datum, in de gelegenheid is zijn referaat te houden.

Wij zien uit naar uw en jullie komst, waarbij we opmerken dat de jonggehuwden van de afgelopen jaren daartoe rond hun trouwdag apart een uitnodiging hebben ontvangen.

Stel prioriteit en blijf niet achter. Breng tegelijk nog iemand mee..

D.V. 20 september 2021 wordt de openingsvergadering van het nieuwe seizoen gehouden.

Voor de Stichting Friedensstimme hoopt Dhr. Filip Uijl te spreken. De titel van zijn onderwerp is: “ Christen zijn in de Sovjet Unie “. Een boeiende spreker die ons, onder soms barre omstandigheden, meeneemt naar verre Russische oorden.

Onze voorzitter Ds. P. den Ouden hoopt op de 2e vergadering op D.V. 4 oktober 2021 te spreken over het onderwerp: Heinrich Bullinger, een vergeten Reformator ”. Actueel, ook in het jaar A.D. 2021.

Nogmaals genodigd met de woorden uit psalm 90: “ Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog’ betrachten “.

Contributie, koffie/thee zijn bij de te houden collecte inbegrepen.

In de kerkbode wordt telkens de eerstvolgende vergadering en het onderwerp vermeld.

 

     

 Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. J.A. Mol
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. A. Zwaan
algemeen bestuurslid dhr. E. Barnhoorn