Mannen Vereniging Guido de Brès

Mannenvereniging “Guido de Brès”

 

De mannenvereniging beoogt het gezamenlijk onderzoek van Gods woord en de belijdenisgeschriften. Voor kerkhistorie en een vrij onderwerp is er eveneens ruimte.

De oproep aan onze jongeren en de belijdenis catechisanten van de afgelopen jaren willen wij hierbij hartelijk onderstrepen. Wij zien eveneens uit naar de komst van onze jonggehuwden. Blijf niet achter en haak bij ons aan.

De eerste avonden zijn zogenaamde open avonden, waarbij bezoekers welkom zijn.

Als de HEERE het geeft vergaderen wij één keer per 2 weken op maandagavond in de vergader- of kerkzaal van de Triumfatorkerk.

De aanvang is om 19.45 uur. Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten. Tijdens de pauze is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Wij volgen met enige regelmaat het studieboekje uit de serie: “Aan U geschreven” met het onderwerp: “De eerste brief aan Korinthe”.

Het rooster van onderwerpen / inleiders is tijdens de vergaderavond verkrijgbaar en wordt eveneens voor de aanstaande verenigingsavond in de kerkbode vermeld.

D.V. 26 september 2022 wordt de openingsvergadering van het nieuwe seizoen gehouden.

Deze avond zal, met betrekking tot de vervolgde kerk, worden ingevuld door de Stichting Open Doors.

Onze voorzitter Ds. P. den Ouden hoopt tijdens de 2e vergadering, op D.V. 10 oktober 2022, te spreken over het onderwerp: “ U dan die gelooft, is Hij dierbaar. Lessen uit het leven van Madeleine Ballantyne.

Allen genodigd met een woord van Augustinus: “ Niets anders weet ik, behalve dit: dat vluchtige en voorbijgaande dingen moeten worden veracht, maar dat zekere en eeuwige zaken moeten worden gezocht. Dit doe ik, Vader, omdat ik dit alleen weet “. 

Contributie, koffie/thee zijn bij de te houden collecten inbegrepen.

Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. F.N. Nelemans
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. C. van der Meij
algemeen bestuurslid

dhr. E. Barnhoorn

 

 

 

.