Mannen Vereniging Guido de Brès

Mannenvereniging “Guido de Brès”

    

Gij zijt het zout der aarde”. Deze opdracht geldt ons allen in dit tijdperk van allerlei digitale afdwalingen en verleidingen. Er lijkt alleen nog tijd te zijn voor het hier en nu.

 

De ouderen hebben de taak om de fakkel door te geven aan de jongere generatie.

In een tijd van secularisatie hebben we naast de zegen van de Heere, elkaar nodig.

Maar dan moeten de jongeren (vanaf ongeveer 20 tot 45 jaar) wel aanwezig zijn om de fakkel te willen overnemen! Het gezamenlijk onderzoeken en overdenken van de Heilige Schrift, het gebed en het zingen van de onderscheiden psalmen geeft bemoediging, rust en kracht op de levensweg.

 

De mannenvereniging vergadert één keer per 2 weken op de maandagavond in de vergaderzaal van de Triumfatorkerk. Dit is toch niet te veel gevraagd van belijdende- en niet belijdende leden vanuit onze drie wijkgemeenten?

 

De aanvang is om 19.45 uur. In de pauze is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten. Dit tijdstip is op verzoek gekozen zodat studenten en andere vroege vogels in de gelegenheid zijn te komen.

 

Als studieboekje voor het seizoen 2018 – 2019 is gekozen uit de serie: “Aan U geschreven” en behandelt in een zestiental blokjes “De tweede brief aan Timotheüs”, wat dit seizoen zal worden afgerond. Auteur van het boekje, met daarin per hoofdstuk enkele vragen, is Ds. J.C. den Ouden (Opheusden).

De inleiding wordt op vrijwillige basis door een van de leden gehouden.

Ook komen er dit seizoen vrije onderwerpen en kerkgeschiedenis aan de orde.

Er zijn, met eerder positieve reacties, ook enkele Bijbelstudieavonden gepland.

Kortom, kom en draag overeenkomstig het christen zijn, mede verantwoordelijkheid voor het kerkelijke verenigingsleven. Ouderen geef de fakkel door en jongeren wees aanwezig om de fakkel over te nemen. Er zijn nog meer 20 jarigen die lid zijn van onze MV.

   

Op D.V. 24 september 2018 wordt de openingsvergadering van het nieuwe seizoen gehouden.

Drs. G. Slootweg, oud-wethouder van Middelharnis en leraar geschiedenis hoopt dan een boeiend referaat te houden over: “Wulfert Floor”, ook wel bekend als de “Landbouwer van Driebergen”; een eenvoudig oefenaar voor eenvoudigen.

 

De 2e verenigingsavond zal onze voorzitter Ds. P. den Ouden spreken over Andrew Bonar, met als titel van het onderwerp: “Een wandel met God“.

 

Contributie en koffie/thee zijn bij de te houden collecten inbegrepen.

 

In de kerkelijke nieuwsbrief wordt telkens de eerstvolgende vergadering en het onderwerp vermeld.

   

De jaarlijkse Toogdag van de landelijke Mannenbond wordt gehouden op D.V. zaterdag 20 oktober 2018 te Lunteren.

Onderwerp: ”Leven van De Hoop”.

Sprekers:   Ds. N. den Ouden (Leerbroek) en Ds. A. Vlietstra (Harskamp).

     

 

Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. J.A. Mol
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. A. Zwaan
algemeen bestuurslid dhr. E. Barnhoorn