Mannen Vereniging Guido de Brès

Mannenvereniging “Guido de Brès”

       

Gij zijt het zout der aarde”, zo schreven wij als werving vorig jaar. En dit gegeven koppelen wij nu aan “De opbouw van de Christelijke Gemeente”. Deze oproep en uitnodiging geldt zowel voor belijdende als niet belijdende leden van ons kerkverband.

 Naast de zondagse erediensten ook mede verantwoordelijkheid dragen voor alle activiteiten daar omheen. Dit zal u en jou toch wel aanspreken?

Het gezamenlijk onderzoeken en overdenken van de Heilige Schrift, het gebed en het zingen van de onderscheiden psalmen geeft bemoediging, rust en kracht op de levensweg.

  

De mannenvereniging vergadert één keer per 2 weken op maandagavond in de vergaderzaal van de Triumfatorkerk. Vanaf ongeveer 20 jaar ben je hartelijk welkom.

   

De aanvang is om 19.45 uur. In de pauze is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten.

  

Als studieboekje voor het seizoen 2019 – 2020 is gekozen uit de serie: “Aan U geschreven” met het onderwerp: “De eerste brief aan Korinthe”. Auteur van het boekje is ds. M. van Kooten (Elspeet). Dit boekje wordt door het bestuur aan de leden verstrekt.

Het Rooster voor het komende seizoen is tijdens de vergaderavond verkrijgbaar.

 Ook enkele vrije onderwerpen en kerkgeschiedenis, alsmede een Bijbelstudieavond staan vermeld.

  

Kortom, kom.. en geef blijk van uw en jullie belangstelling.

  

D.V. 30 september 2019 wordt de openingsvergadering van het nieuwe seizoen gehouden.

Dhr. Bart Sikkema –bekend als vaardig spreker- van Wycliffe Bijbelvertalers, die zelf in de rimboe en tot aan de einden der aarde heeft mogen arbeiden, zal de openingsavond voor ons invullen.

De 2e verenigingsavond zal onze voorzitter Ds. P. den Ouden spreken over Tertullianus met betrekking tot Het vreemdelingschap“.

  

Contributie, koffie/thee en studieboekje zijn bij de te houden collecten inbegrepen.

In de kerkbode wordt telkens de eerstvolgende vergadering en het onderwerp vermeld.

     

De jaarlijkse Toogdag van de landelijke Mannenbond wordt gehouden op

D.V. zaterdag 19 oktober 2019 in de Bethelkerk te Lunteren.

Onderwerp: ”De Dordtse Leerregels”.

Sprekers:   Ds. A. Vlietstra (Harskamp) en Ds. M. van Sligtenhorst  

                                                                              (Achterberg-Rhenen).

 

     

 

Bestuur van de mannenvereniging ”Guido de Brès”                         

1e voorzitter ds. P. den Ouden
2e voorzitter dhr. L. van der Plas (Blekerij) 
secretaris dhr. J.A. Mol
penningmeester dhr. J. Plokker
algemeen adjunct dhr. A. Zwaan
algemeen bestuurslid dhr. E. Barnhoorn