Centrale Kerkenraad

Centrale Kerkenraad

De centrale gemeente bestaat uit twee geografisch gevormde wijkgemeenten. Het is een uitgangspunt dat zoveel mogelijk zaken in de wijkgemeente worden afgehandeld. De zaken die de wijkgemeente niet alleen kan bepalen, worden centraal vastgesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld het getal, de tijd en de plaats van de kerkdiensten in de centrale gemeente en de vaststelling van bediening van de sacramenten. Verder worden er zaken besproken die iedere wijkgemeente en het geheel van de centrale gemeente aangaan. De centrale kerkenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de wijkgemeenten. De centrale kerkenraad bestaat momenteel uit de samenvoeging van de twee complete kerkenraden van de wijkgemeenten. De buitengewone wijkgemeente Benjamin vaardigt twee waarnemers af. Het (groot) moderamen van de centrale kerkenraad wordt gevormd door de moderamina van beide wijkkerkenraden. De centrale kerkenraad benoemt beurtelings per jaar de preses en de assessor zoveel mogelijk uit de predikanten.

preses: ds. P. den Ouden
assessor: ds. H. Lassche 
scriba: diaken Joh. van der Plas