Centrale Diaconie

Centrale Diaconie

In de christelijke gemeente behoort ook de barmhartigheid. Het is in het bijzonder de taak van de diakenen om dit aspect te behartigen. Zij spreken “troostrijke” woorden tot hen die dat nodig hebben, ze helpen bij financiële of maatschappelijke zorgen. Dit is overigens niet ter vervanging van de onderlinge betrokkenheid en liefde, maar ter regulering ervan. Kent u noden die uw persoonlijke vermogen te boven gaan, schroom dan niet om diakenen te attende­ren op deze zorgen. Ook als u zelf een beroep op de diaconie wilt doen, kunt u zich tot één van de diakenen richten.De wijkgemeenten hebben geen eigen wijkdiaconie. De centrale diaconie wordt gevormd door de diakenen uit de wijkgemeenten. In het dagelijkse bestuur van deze centrale diaconie heeft vanuit elke wijk een diaken zitting. Iedere laatste dinsdag van de maand (uitgezonderd de maand Juli en Augustus) is er centrale diaconie vergadering. De bank-rekening van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente is: 3322.88.447.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: D. Remmelzwaal 071-40 77 317
Secretaris: H. van Duijn 071-40 15 108
Penningmeester: A. van Duijn 071-40 73 760