Damescomité Elim

Gemeenteleden die de leeftijd van zeventig jaar bereikt hebben, krijgen jaarlijks bezoek van één der dames van het Damescomité. Naar aanleiding van zijn of haar verjaardag wordt bij iedere oudere wijkbewoner of wijkbewoonster een attentie bezorgd namens de wijkgemeente. Bij onverhoopte nalatigheid ontvangen wij graag een melding.  De voorzitster van het Damescomité is mevrouw E.L. Jonker-Heijns.

De volgende dames hebben zitting in het Damescomité van wijkgemeente Elim:

 

naam: adres: telefoon:
J.M.van Belen-van Dijk Annastraat 13 071-4075764
A.Hoek-van der Plas Groen van Prinstererlaan 27 071-4025431
P. den Hollander-van Rijn Buitensluisstraat 57 071-4076519
T.J. Hus-Dijkhuizen Secretaris Varkevissserstraat 329 071-4075339
E.L.Jonker-Heijns Roest van Limburgstraat 2 071-4017225
H.Kloos-Schaap Voorstraat 144 071-4015178
L.van den Oever-Jonker Secretaris Varkevisserstraat 77 071-4074001
W. van der Plas Karel Doormanlaan 7a 071-7850652
R. Schaap-Coster Mr. E.N. Rahusenstraat 9 071-4075104
C.J.Schaap-Kuijt G.Grobestraat 4 071-4075014