Logo HHK Katwijk

Inloggen

HHG Katwijk is een erkend ANBI

Damescomité Elim

Gemeenteleden die de leeftijd van zeventig jaar bereikt hebben, krijgen jaarlijks bezoek van één der dames van het Damescomité. Naar aanleiding van zijn of haar verjaardag wordt bij iedere oudere wijkbewoner of wijkbewoonster een attentie bezorgd namens de wijkgemeente. Bij onverhoopte nalatigheid ontvangen wij graag een melding. Het Damescomité vergadert enkele malen per jaar in de pastorie. De voorzitster van het Damescomité is de predikantsvrouw, mevrouw A.Vlietstra-Koster.

De volgende dames hebben zitting in het Damescomité van wijkgemeente Elim:

 

naam: adres: telefoon:
L.Barnhoorn-van der Bent De Waal Malefijtstraat 137 071-4072493
J.M.van Belen-van Dijk Annastraat 13 071-4075764
N.P.van Duijn-de Krijger Koekoeklaan 6 071-4015425
A.van Duijvenbode-van der Plas Prinses Irenelaan 27 071-7853267
C.van Dijk-van Gameren E.A.Borgerstraat 6a 071-4015267
M.van Dijk-Ouwehand Boulevard 119 071-4015447
A.Hoek-van der Plas Groen van Prinstererlaan 27 071-4025431
E.L.Jonker-Heijns Roest van Limburgstraat 2 071-4017225
H.Kloos-Schaap Voorstraat 144 071-4015178
L.van den Oever-Jonker Secretaris Varkevisserstraat 77 071-4074001
C.J.Schaap-Kuijt G.Grobestraat 4 071-4075014
A.Vlietstra-Koster Hogeweg 6 071-4075454