Vrouwenvereniging "Lydia"

Vrouwenvereniging “Lydia”

Het bestuur van de vrouwenvereniging “Lydia” nodigt u van harte uit om de verenigingsavonden te bezoeken.

Wij komen eenmaal per 2 weken op maandagavond bij elkaar in één van de zalen van de Triumfatorkerk. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Voor de pauze wordt er over een gedeelte uit Gods Woord een inleiding gehouden en na de pauze wordt de avond ingevuld met
bijv. een quiz, Bijbelstudie, voorlezen van een verhaal of op creatieve wijze.

Dit seizoen willen we met elkaar een Bijbelstudieboekje behandelen van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Dit Bijbelstudieboekje heeft als titel: “Het leven van Jozef”.

De 1e verenigingsavond van dit seizoen zal gehouden worden op D.V. maandag 19 september 2022
om 20.00 uur. 
Deze avond zal mevr. A. Diepenveen van de Nederlandse Patienten Vereniging een lezing houden over het onderwerp “Eenzaamheid”Een ieder hartelijk welkom!

Wij hopen dat veel vrouwen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven. Juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, is het belangrijk dat wij elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Waar kan dat beter dan in gezamenlijkheid rondom het geopende Woord van God? Daarom is het goed tijd vrij te maken!
Dat is geen verloren tijd, want het gaat immers om eeuwige zaken!

Mogen wij elkaar opwekken om zoveel als mogelijk is de avonden trouw te bezoeken.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

De 14e Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond zal gehouden worden op
D.V. 6 oktober 2022 in de Bethelkerk te Lunteren.

Sprekers zijn: ds. P.J.T. van den Herik en ds. K. Klopstra.

Het thema is: “Gods Voorzienigheid”.

  

Bestuur van de vrouwenvereniging ”Lydia”

1e presidente Mevr. C.A.M. Klinkenberg – van Beelen
2e presidente Mevr. A. van der Meij – Hazenoot
1e secretaresse Mevr. I.A. van Duijn – van Rijn
2e secretaresse Mevr. J. Guijt - Souverein
1e penningmeesteresse Mevr. A.J. Mol – Bouman
2e penningmeesteresse Mevr. H. Kloos – Schaap
Algemeen adjunct Mevr. T.J. Hus - Dijkhuizen

 

 

 

.