Vrouwenvereniging "Lydia"

Vrouwenvereniging “Lydia”   

 

Het bestuur van de vrouwenvereniging “Lydia” nodigt u van harte uit om de verenigingsavonden te bezoeken.

 

Wij komen eenmaal per 2 weken op maandagavond bij elkaar in één van de zalen van de Triumfatorkerk. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Voor de pauze wordt er over een gedeelte uit Gods Woord een inleiding gehouden en na de pauze wordt de avond ingevuld met bijv. een quiz, Bijbelstudie, voorlezen van een verhaal of op creatieve wijze.

  

Dit seizoen willen we met elkaar een Bijbelstudieboekje behandelen van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. In dit Bijbelstudieboekje met als titel:

 

‘Onze Vader’ wordt vanuit verschillende Schriftgedeelten Het Gebed behandeld.

 

Het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, ‘welke God van ons vordert, en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken’ (Zondag 45).

   

De eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen zal gehouden worden op D.V. maandag 19 september 2016 en zal gaan over “Waarom is bidden noodzakelijk?”.

   

Wij hopen dat veel vrouwen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven. Juist in deze tijd waarin zoveel gebeurt, is het belangrijk dat wij elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Waar kan dat beter dan in gezamenlijkheid rondom het geopende Woord van God? Daarom is het goed tijd vrij te maken!
Dat is geen verloren tijd, want het gaat immers om eeuwige zaken!
Mogen wij elkaar opwekken om zoveel als mogelijk is de avonden trouw te bezoeken. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

  

De 8e Bondsdag van de vrouwenbond van de Hersteld Hervormde Kerk zal gehouden worden op D.V. donderdag 6 oktober 2016 in de Bethelkerk te Lunteren. Sprekers zijn: ds. IJ.R. Bijl en ds. B.D. Bouman. Het hoofdthema voor deze dag is: “Gods Voorzienigheid”. `s Morgens staat er boven de lezing: “Zijn Vaderlijke hand” en `s middags staat er boven de lezing: “In voor- en tegenspoed”.

  

Bestuur van de vrouwenvereniging ”Lydia”

1e presidente Mevr. C.A.M. Klinkenberg – van Beelen
2e presidente Mevr. A. van der Meij – Hazenoot
1e secretaresse Mevr. I.A. van Duijn – van Rijn
2e secretaresse Mevr. J. Guijt - Souverein
1e penningmeesteresse Mevr. A.J. Mol – Bouman
2e penningmeesteresse Mevr. H. Kloos – Schaap
Algemeen adjunct Mevr. T.J. Hus - Dijkhuizen