Moderamen Elim

 

Moderamen kerkenraad Elim

 

Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en het voert beslissingen van de kerkenraad uit. Het moderamen van de kerkenraad van wijk Elim is gekozen vanuit en door de kerkenraad en wordt momenteel gevormd door:

 

Predikant ds. H. Lassche               (preses)

Ouderling C.H. Jonker                   (1e scriba)

Ouderling M. Bremmer                  (2e scriba)

Ouderling A.J. Schaap                   (lid)

.