Wijkactiviteiten Adullam

Lidmatenkring

De lidmatenkringen zullen gehouden worden door ds. P. den Ouden in de grote zaal, aanvang 20.00 uur. Halverwege de avond is er een koffiepauze zodat er ook gelegenheid is tot ontmoeting.

Data:     

Do  5  Oktober
Do 16  November
Do 14  December
Do 25  Januari
Do 22  Februari
Do 5  April

Wijkavonden

Ook dit winterseizoen hopen wij weer de wijkavonden te houden. We willen met elkaar weer een aantal Psalmen overdenken, aanvang 20.00 uur. Halverwege de avond is er een koffiepauze zodat er ook gelegenheid is tot ontmoeting.

Data: 

Do 21  September
Do 26  Oktober
Do 30  November
Do 11  Januari
Do 8  Februari
Do 8  Maart
     

De wijkbijeenkomsten rondom de feestdagen zijn als volgt vastgesteld: 

Woe  20  December
Kerstwijkmiddag
Do  21  December Kerstwijkavond
Woe  21  Maart Paaswijkmiddag
Do  22  Maart Paaswijkavond

 

Hervormd Gereformeerd vrouwencontact
Gedurende het winterseizoen is er voor onze vrouwen eenmaal per maand een samenkomst op dinsdagmorgen in de wijkzaal van de Triumfatorkerk. Deze ochtenden beginnen om 9.30 uur met koffie, terwijl de opening plaatsvindt om 9.45 uur. Meestal is er in deze bijeenkomsten een spreker die een onderwerp inleidt. Er is ook kinderoppas aanwezig. Op de onderstaande data komt het H.G.V.C. samen.

Di  19  September
Di  17  Oktober
Di  14  November
Di  23  Januari
Di  20  Februari
Di  20  Maart

 

Het bestuur van de het Hervormd Gereformeerd vrouwencontact bestaat uit:                         

Mw. H. den Ouden-Vermeer      Boulevard 103  3030006
Mw. L. Bergman-van Duijvenbode J.W. Frisodreef 158 4076027
Mw. A. Groen-van der Leeden Sluisweg 22          4073738
Mw. J.J.T. Klok-Tanis              Orion 10              4028299
Mw. M. van der Meij-van Duijn Sluisweg 52            4076251
Mw. J. Plokker-Guijt                Sluisweg 42          4073094

 
Preekbesprekingen
In de wintermaanden zijn er preekbesprekingen voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Deze preekbesprekingen vinden bij toerbeurt plaats onder verantwoording van de wijkgemeenten Elim en Adullam. Wij zijn dankbaar dat deze preekbesprekingen door een groot aantal jongeren worden bezocht en dat er goede en openhartige besprekingen mogen plaatsvinden. Voorafgaand aan de preekbespreking zijn er broodjes met koffie en thee. Na dit ontspannen samenzijn worden er een aantal discussievragen uitgedeeld, waarna de jongeren in een aantal kleine discussiegroepen worden opgedeeld. Het slot van de avond is dan weer gezamenlijk en worden de conclusies van de verschillende groepen met elkaar gedeeld. Uiteraard bestaat ook altijd de mogelijkheid om eigen vragen te stellen. We hebben afgesproken dat de preekbesprekingen om ongeveer 21.30 uur worden afgerond. De preekbesprekingen zijn vastgesteld op D.V.:

   
  ds. P. den Ouden
   
  ds. P. den Ouden
   
  ds. P. den Ouden