Artikelen

Liturgie kerkdiensten

 In verband met de toename van de Coronabesmettingen en het nemen van beperkende maatregelen, is besloten om het zingen in de erediensten vergaand te beperken. Dit betekent dat er in met ingang van 11 oktober 2020 in plaats van 5 keer meerdere verzen nog slechts drie keer één vers door de gemeente zal worden gezongen. 

Luister hier mee met de diensten van de Triumfatorkerk

Luister hier mee met de diensten van wijkgemeente Benjamin

Hier treft u de liturgie aan voor de komende kerkdiensten:

 

ZONDAG 22 november 2020

Morgendienst 10:00 uur Ds. 
schriftlezing:

tekst voor de prediking:  
Thema: " " 
de 3 punten:
Zingen: Ps. vers

Zingen: Ps. vers
Slotzang: Ps. vers


Avonddienst 18:00 uur Ds. B. Reinders

schriftlezing: Romeinen 8 vers 14 t/m 39 

De aanspraak in het volmaakte gebed (Zondag 46)
1e. Een kinderlijke vrees voor de Vader;
 2e. Een hartelijk vertrouwen op de Vader;
 3e. Een eerbiedig opzien tot de Vader;
 4e. Een gelovig verwachten van de Vader.

 Zingen: Ps. 3:2
 Zingen: Ps. 17:4
 Zingen: Ps. 33:11