Liturgie kerkdiensten

 In verband met de toename van de Coronabesmettingen en het nemen van beperkende maatregelen, is besloten om het zingen in de erediensten vergaand te beperken. Dit betekent dat er heden 5 keer één vers zal worden gezongen. 

Luister hier mee met de diensten van de Triumfatorkerk

Luister hier mee met de diensten van wijkgemeente Benjamin

Hier treft u de liturgie aan voor de komende kerkdiensten:

ZONDAG 6 juni 2021

Ochtenddienst 10:00 uur Ds. B Reinders
schriftlezing: 
Genesis 47 vers 1 t/m 12
Thema: Jakobs getuigenis bij zijn ontmoeting met Farao (Gen. 47:9,10)
1e. Daarin blikt hij terug in het verleden;
2e. Daarin doet hij belijdenis over het heden;
3e. Daarin wenst hij Gods zegen toe voor de toekomst.

 Zingen:

Psalm 119 vers 10 

Tien geboden vers 9
Psalm 56 vers 4
Psalm 16 vers 3
Psalm 68 vers 2

 
Avonddienst 18:00 uur Ds. B. Reinders

schriftlezing: 1 Samuel 4 vers 1 t/m 11
Thema: Het gevaar van het afgodisch gebruiken van het heilige (1sam.4:4a)

1e. Een vleselijk verlangen;
2e. Een zondig gebruiken;
3e. Een rechtvaardig verzondigen.

Zingen:

Psalm 26 vers 2
Psalm 2 vers 7
Psalm 89 vers 13
Psalm 43 vers 3