ANBI

Wat is een ANBI-status?

Algemeen nut beogende instellingen 

Een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals bijvoorbeeld de Hersteld Hervormde Gemeente of Stichting Woord & Daad, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting. De Belastingdienst heeft ook de Hersteld Hervormde Gemeente aangewezen als ANBI. Daardoor heeft de kerk het belastingvoordeel gekregen. De voorwaarde is dat er transparantie gegeven wordt op de website. Hieronder vindt u de status van de kerkvoogdij en diaconie.

 

ANBI-status KERKVOOGDIJ van de Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk.

ANBI-status DIACONIE van de Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk.