Overige mededelingen update 26-03-2020

 

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en het aangescherpte beleid van de regering de volgende mededelingen:

De zomertijd komt er weer aan!
Houdt u de klok van zondag in de gaten?

Meditatie op de woensdag.
Omdat de doordeweekse gemeentelijke activiteiten zoals het verenigingsleven, catechisaties, wijkavonden, lidmatenkringen etc. komen te vervallen is besloten om 1 keer per week een meditatie te houden. Het tijdstip voor deze meditatie is elke woensdag om 20:00 uur en deze wordt uitgezonden via de kerktelefoon.

 Onderstaand het rooster tm 1 mei 2020:
25 maart 2020: Ds. P. den Ouden
1 april 2020: Ds. B. Reinders
8 april  2020: Ds. P. den Ouden
1
5 april 2020: Ds. B. Reinders
22 april 2020: Ds. P. den Ouden
29 april 2020: Ds. B. Reinders.

 De Heere geve ook Zijn zegen over dit werk wat door onze predikanten in Zijn wijngaard mag worden verricht.

Mededeling Kerkelijk bureau en verkoop collectebonnen:

Het kerkelijk bureau zal tot nadere berichtgeving op de dinsdagen openblijven.
De verkoop van collectebonnen op de vrijdagen wordt vooralsnog opgeschort. 

mededeling Mannenvereniging Guido de Bres:
Vanwege de omstandigheden van de verspreiding van het Coronavirus, heeft het bestuur van Guido de Bres alsnog besloten de MANNENVERENIGING NIET DOOR TE LATEN GAAN!!! We conformeren ons aan diverse richtlijnen van de overheid, zodat dit seizoen GEEN verenigingsavond meer zal worden gehouden. Het mannenonbijt wordt waarschijnlijk verschoven naar D.V. het najaar van 2020. 

 mededeling Catechisaties en wijkavond Elim:
 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen alle catechisaties vanaf vandaag komen te vervallen. Dit geldt ook voor de geplande gezamenlijke afsluitingsavond op DV dinsdag 24 maart 2020. Ook de wijkavond van wijkgemeente Elim op DV donderdag 19 maart is afgelast. 

 mededeling Vrouwencontact:
Het bestuur van het Hervormd Gereformeerd Vrouwencontact heeft besloten dat de vrouwenochtend op DV dinsdag 17 maart 2020 in de Triumfatorkerk geen doorgang zal vinden, maar wordt opgeschort. 

mededeling kerkdienst via internet:
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om de webpagina niet vaak te herladen bij een onderbreking van de uitzending van de kerkdienst. Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens. Zondags maken tientallen duizenden mensen tegelijk gebruik van de website, dus het is niet vreemd dat de verbinding een keer kan haperen.